چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

عناوین مطالب وبلاگ چقدر فكر كنيم؟

ای بابا :: شنبه ٤ آذر ،۱۳٩۱
Rain :: دوشنبه ۸ آبان ،۱۳٩۱
شانس از دوستی!!! :: شنبه ٦ آبان ،۱۳٩۱
بعضی دوستیا تاریخ مصرف داره !!!!! :: شنبه ٦ آبان ،۱۳٩۱
سه سال :: جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳٩۱
یاد آوری گذشته :: جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳٩۱
امروز طوفانی و بارونیه :: دوشنبه ٧ شهریور ،۱۳٩٠
چه با حال :: دوشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳٩٠
روز دوم کار در کانادا :: دوشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۸
چهارشنبه ٤ آذر ،۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٤ آذر ،۱۳۸۸
دارم میرم کانادا :: جمعه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
کارم انجام شد. :: شنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٧
امروز آدرست تو بهشت زهرا را يادداشت کردم :: جمعه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٦
مرداد :: سه‌شنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٦
خدا را شکر :: چهارشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٦
بازگشت :: یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦
کمرت شکست؟! :: یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦
يادآوری :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥
باران :: یکشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٥
پنج شنبه ۵ بهمن ۱۲ شب :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٥
مادر بزرگ :: یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٥
دل كندن و شروع دوباره كار ساده‌اي نيست اما شايد خيلي سازنده تر از ماندن باشه !!! :: جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥
پنجشنبه ٧ دی ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٧ دی ،۱۳۸٥
استعفا :: سه‌شنبه ٥ دی ،۱۳۸٥
کدام قسمت شخصيتمان را بيشتر دوست داريم؟ :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٥
شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥ :: شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥
سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٥
اعتماد :: شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥
بي تو ! :: شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥
چهارشنبه ۸ آذر ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۸ آذر ،۱۳۸٥
سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥
نامه اي به پدر! :: چهارشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٥
خدا رحمت كنه ! :: دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٥
دوستم داری يا نداری ؟! :: چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥
خاطرات :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٥
نظری ندارم ! :: دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٥
بعد از يك ماه و نيم :: یکشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٥
شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٥
جمعه ۱٢ آبان ،۱۳۸٥ :: جمعه ۱٢ آبان ،۱۳۸٥
سريال پرستاران :: سه‌شنبه ٢ آبان ،۱۳۸٥
حس تنهايی :: چهارشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٥
نشانه ها :: دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٥
نصيحتی از سريالهای ماه رمضان :: شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٥
لنگه کفش کهنه ! :: شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٥
اي بابا :: جمعه ٢۱ مهر ،۱۳۸٥
فقط کافيه حالت خوب نباشه !!!! :: چهارشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٥
دوست داشتن ! :: جمعه ۱٤ مهر ،۱۳۸٥
مثل :: دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥
زوال و کمال :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٥
زندگی از ديد تو ! :: دوشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٥
دختر نابينا :: یکشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٥
آرايشگاه :: جمعه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٥
Quotes from HH Dalai Lama :: سه‌شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸٥
خسته هستم :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٥
پيامی کوتاه از يک رهگذر :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٥
اعتماد :: چهارشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٥
Apples & Wine :: سه‌شنبه ٦ تیر ،۱۳۸٥
به اين ميگن سياست !!! :: یکشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٥
مصاحبه !! :: یکشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٥
شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٥ :: شنبه ۳ تیر ،۱۳۸٥
روبه رو شدن با اين موضوع اصلا قشنگ نيست ! :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٥
ميدونی بدترين معلم دنيا کيه ؟! :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٥
زندگی !!! يا درخت توت!!! ؟ :: دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥
شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٥ :: شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٥
چه احساسی دارم‌ ؟!! :: شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٥
پاتک ! :: شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٥
عجب دنياييه،‌نه!!! :: شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
اين روزها ۲ نفر منو شکه کردن!!!! :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٥
دوست عزيزم گفت : :: دوشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٥
نگرش :: دوشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٥
سلام بر آشنايان قديم :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٥
يه نموره حالم گرفته شده!!!! :: دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٥
امروز برام روز مهميه !!!! :: دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٥
مريض شدم !!! :: شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٥
سال نو مبارک :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٥
آخرين روز کاری :: یکشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٤
چهارشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٤
سال آينده :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤
آخر سالی :: شنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٤
امتحان !!! :: شنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٤
امتحان دکتری :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٤
ديشب خوابت را ديدم !!!!! :: سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٤
وای خدايا :: یکشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٤
چهارشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٤
کليدهای طلايی موفقيت شخصی :: چهارشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٤
شيخ ابولحسن خرقانی :: سه‌شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٤
باز شنبه بود !!!! :: دوشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٤
والنتاين !!!! :: شنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٤
ديشب!!! :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٤
هر چه بگندد نمکش ميزنند !!! :: شنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٤
شنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٤ :: شنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٤
تعطيلات خوش گذشت؟؟؟!!!!! :: شنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٤
دنباله تولد مبارک :: چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤
قشنگ اما سخت !!!!!!! :: سه‌شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٤
تولدم مبارک !!!!! :: سه‌شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٤
اقتباس از مصيبت نامه عطار :: شنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٤
حق گرفتنی است دادنی نيست !!!! :: یکشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٤
چراغ قرمزهای زندگی :: یکشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٤
حس بودن :: یکشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٤
آقا زياد تحويل نگيرين !!!! :: یکشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٤
حماقت :: چهارشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٤
از معنی تا احساس :: دوشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٤
مدير يک دقيقه‌ای :: شنبه ٥ آذر ،۱۳۸٤
مدير يک دقيقه‌ای :: شنبه ٥ آذر ،۱۳۸٤
حيفه !!!! :: یکشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٤
I miss you so much :: دوشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٤
تکنولوژی مديريت در دنيای امروز :: یکشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٤
خيلی وقت گذشته !!!! :: یکشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٤
بعد از ۱۵ روز :: چهارشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٤
شيرين کام باشيد ! :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٤
چند روزه !!!!! :: یکشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٤
بهارستان جامی :: چهارشنبه ۱ تیر ،۱۳۸٤
لحظه ! :: یکشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٤
غيبت :: شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٤
اين ماه عجب ماهی بود !!!! :: شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٤
شوخی :: دوشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٤
دوست :: شنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٤
چرا ؟! :: دوشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٤
پيام روز :: جمعه ٦ خرداد ،۱۳۸٤
يك آدم خوش شانس :: چهارشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٤
پذيرش :: چهارشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٤
عجب چيزی پيدا کردم! :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤
گاهي وقتها هيچ جمله‌اي نميتونه موجب دلداري بشه ! :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤
مرگ حق است اما براي بازماندگان سخت :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤
تو كار خودم موندم :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
اوضاع يه کم قر و قاطه :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
تبريز :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٤
It'll kill you :: دوشنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٤
هر فرد مدير خودش است ! :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٤
تقلب ! :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٤
سفرهاي ماركوپولو :: دوشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٤
زندگی :: دوشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٤
Easy & Difficult :: دوشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٤
دعا :: دوشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٤
یکشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٤
شش مرحله براي آماده سازي و نوشتن يك طرح :: سه‌شنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٤
جواب معما :: یکشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٤
حديث عشق :: شنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٤
امروز اولين روز سال جديد است. :: دوشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٤
سال نو مبارک :: جمعه ٢۸ اسفند ،۱۳۸۳
التماس :: جمعه ٢۸ اسفند ،۱۳۸۳
رشد :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸۳
Aim :: دوشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۳
عشق :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸۳
در جواب يک نامه عاشقانه !!! :: دوشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۳
هيچ فردی برای اين معمايی که گفتم جوابی نداره؟! :: شنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۳
عجب چيزيه !!! :: یکشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸۳
معما :: یکشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸۳
اطلاعات مجدد :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۳
اطلاعاتي درباره نخجوان بنابه خواست يك دوست :: یکشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸۳
* :: چهارشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸۳
تولدم مبارک :: یکشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸۳
شنبه ٢٦ دی ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢٦ دی ،۱۳۸۳
Parrot :: شنبه ٢٦ دی ،۱۳۸۳
joke :: یکشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸۳
What is the difference between girls :: دوشنبه ٧ دی ،۱۳۸۳
مردان و زنان :: دوشنبه ٧ دی ،۱۳۸۳
ماموريت :: شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۳
رد پيشنهاد :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸۳
ديشب زدم آينه بغل يه ماشين را درب و داغون کردم :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸۳
مبحث جديدی در يوگا :: شنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸۳
والا چی بگم :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۳
اوضاع قاراش ميش شده :: چهارشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۳
به ياد گذشته :: دوشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸۳
هميشه به ياد داشته باش :: یکشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸۳
نخجوان :: پنجشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸۳
سردرد :: شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۳
من فرق كردم؟! :: دوشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۳
از طريق سيستم فشرده سازیCD :: شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸۳
What happens if you say, "Fuck You" to presidents :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۳
wow :: شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸۳
فرشته‌اي كه انسان شد! :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۳
مشكل :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۳
قورباغه را قورت بده :: یکشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۳
شمال !!! :: شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸۳
حرف واقعيت !!! :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸۳
بعد از استقبال زياد شما از تجربه بيرون شدن از مهمانی، اينو بخونين!!!!!! :: دوشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸۳
يک تجربه جديد !!!! :: شنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸۳
عشق و ماه تولد :: یکشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸۳
بعد از يك هفته كار سنگين :: شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸۳
گلستان سعدي :: دوشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸۳
نيروگاه شهيد سليمي (نكا) :: دوشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸۳
سلامی به گرمی کيش :: شنبه ٦ تیر ،۱۳۸۳
بله؟!!!!! :: دوشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸۳
بزرگترين نيروگاه گازی در خاور ميانه :: دوشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸۳
پليس :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸۳
نيروگاه شهيد منتظری اصفهان :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸۳
....... :: یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳۸۳
يه فهش جانانه شنيدم! :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
مشهد‌؟! :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸۳
بازديد از نيروگاه منتظر قائم :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳
بعد از يک مدت طولانی غيبت :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳
رد پا :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸۳
انگار شنبه يه کمی قاط زده بودم !!!!!!!! :: دوشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸۳
فقط همين :: شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸۳
محبت :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸۳
كنفسيوس :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸۳
بازم ويروس :: دوشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸۳
ويروس :: یکشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸۳
سال نو مبارک :: شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸۳
...... :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٢
خبر خبر :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٢
امروز هم بارون اومد اونم چقدر !!!!! :: یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٢
امروزم بارون آمد! :: شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٢
عجب هوايی :: چهارشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٢
تعارف ! :: یکشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٢
پيشكشي عشق :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٢
يك آبرو ريزي اساسي :: شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٢
تسليم :: چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٢
دمي به حافظ :: سه‌شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٢
يه جوك :: دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢
(جدي نگيريد) :: دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢
زندگي :: شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢
پيروزی :: شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢
من برگشتم :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٢
....... Think about this ........ :: شنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٢
كار...... كار...... كار :: شنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٢
براي خالي نبودن عريضه :: چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢
عيد قربان بر همه مبارک باد :: سه‌شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٢
learn to say goodbye :: یکشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٢
بيمه دانا :: چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢
بخشش :: دوشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٢
بدون شرح ! :: شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٢
تولدم مبارک ! :: شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٢
حوصلم سر رفته :: چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢
کار :: چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢
سكوت :: چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢
ملاقات بعد از يك سال و اندي :: یکشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٢
ِشرمندگي :: یکشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٢
خيلی جالبه ! :: شنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٢
هدف و راه :: چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢
خيلی تنده ؟! :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
يه جوک بي تربيتي :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
ايدئولوژی :: یکشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٢
قانون اول طبيعت :: شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢
چقدر لذت بخشه ! :: شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢
چه دنياي عجيبي !!! :: شنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٢
بررسي يك سال از زندگي من :: چهارشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٢
چهارشنبه ! :: سه‌شنبه ٩ دی ،۱۳۸٢
الان ميدونين چي دلم ميخواست :: سه‌شنبه ٢ دی ،۱۳۸٢
پروژه :: سه‌شنبه ٢ دی ،۱۳۸٢
مريض بودم :: سه‌شنبه ٢ دی ،۱۳۸٢
کار :: سه‌شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٢
يوگا :: دوشنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٢
اين نوشته مثل سنگ خورد تو سرم :: یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢
عشق ! :: یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢
حاج خانم (دريا) :: دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢
يه جوک بي تربيتی ديگه :: دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢
وقتی هدف اوليه انجام کاری گم ميشه، چی ميشه ! :: شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢
سوگ سياوش :: شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢
از قديم گفتن !!! :: جمعه ٧ آذر ،۱۳۸٢
عيد شما مبارک :: چهارشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٢
امروز رفتم سينما :: دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢
اصلاحيه بر مطلب ديروز :: دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢
چرا آدما عوض ميشن؟! :: یکشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٢
زمان :: شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٢
بازم يه امتحان سخت ديگه ! :: شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٢
ساعت ۱۱ است. :: دوشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٢
عصبانيت در يوگا (۵) :: دوشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٢
عصبانيت در يوگا (۴) :: دوشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٢
جاتون خالی :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
از ماموريت برگشتم. :: پنجشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٢
از ديروز تا امروز ! :: دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢
يک شعر که شاعرش را خيلی هيجانزده کرده :: چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢
يه سئوال :: چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢
هميشه تولدی جديد جای مُرده قبلي را ميگيرد. :: چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢
مُرد ، چه بي صدا ! :: دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢
هر از گاهی اين آهنگ به ذهنم مياد ! :: جمعه ٩ آبان ،۱۳۸٢
يه وقتا از اينکه هيچ احساسی نداری تعجب نميکنی؟! :: جمعه ٩ آبان ،۱۳۸٢
سه روزه پشت سرهم سردرد دارم ! :: جمعه ٩ آبان ،۱۳۸٢
چند نصيحت برای آقايان :: دوشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٢
هميشه اونطوری که فکر ميکنيم نيست. :: دوشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٢
اصلا حالم خوب نيست :: جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢
يه شونه برای گريه ميخوام :: چهارشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٢
اينترنت :: چهارشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٢
۶سال کوچکتر يا ۱۶ سال بزرگتر ؟! :: چهارشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٢
فردا :: یکشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٢
گاهی وقت ها از خودم بدم مياد. :: جمعه ٢٥ مهر ،۱۳۸٢
امروز رفتم سينما :: پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢
عکس پرسنلی :: چهارشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٢
اين جا را ببينين ارزشش را داره. :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٢
سلام :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٢
ديروز سال پدربزرگم بود :: دوشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٢
عشق :: شنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٢
ديروز بالاخره Messanger راه نيفتاد :: پنجشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٢
Messanger :: چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢
عصبانيت در يوگا (قسمت۳) :: چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢
عصبانيت در يوگا ( قسمت ۲) :: چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢
ليلی و مجنون :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٢
اين داستان شمشير سامورائی طلسم شده :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٢
اين شعر ديروز بيچارم كرد :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٢
لعنت به من :: دوشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٢
ارائه كنفرانس داشتم :: دوشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٢
سلام, صبح بخير :: یکشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٢
موضوع نامزدی ؟! :: چهارشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٢
ناكامی ها هميشه به فرداهای بهتر می انجامند :: یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢
به اندازه دو تا دنيا دوستت دارم . يعني چي؟! :: شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢
آقا سعيد سلام :: شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢
دلم براي دوستام تنگ شده :: چهارشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٢
عصبانيت در يوگا( قسمت اول) :: چهارشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٢
دوران نامزدی :: یکشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٢
نامزد کردم :: شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٢
آقا وحيد :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٢
موضوع قديمی شده اما ... :: سه‌شنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٢
از هفته پيش كه مريض شدم تا الان :: یکشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٢
جواب اون دوستي كه پيام گذاشته اما آدرس براي جواب دادن نگذاشته :: یکشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٢
نفرين :: یکشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٢
باز يک جداشدن بدون خداحافظي ديگر :: شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٢
شعري از يك دوست :: یکشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٢
همه چی درست ميشه اگه من يه کم صبر داشته باشم :: شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٢
صحبت با تو :: شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٢
بازگشت يه دوست :: چهارشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٢
بازم اتفاق عجيب :: شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢
يک راز :: چهارشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٢
يک اشتباه در عشق :: سه‌شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٢
سال نو مبارک :: دوشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٢
ديد ما به زندگي چه محدوده‌اي داره؟؟ :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸۱
به به :: دوشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۱
هنوزweblog من درست نشده !؟ :: دوشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۱
امروز صبح رفتم بانک :: یکشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸۱
چيزي تا عيد نمونده ! :: شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۱
تست مجانيIQU ، كسي هست كه بدش بياد؟! :: شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۱
معلم يوگا :: شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۱
برف :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸۱
برای روزvalentine كادو گرفتم ! :: یکشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۱
مجدد اتفاق عجيب افتاده ! :: شنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۱
تو اين دنيای به اين عجيبی هيچ اتفاقی غير ممکن نيست ! :: دوشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸۱
اتفاقي كه تو اين ۳۰ سال زندگيم تا به حال نديده بودم !!؟؟ :: یکشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸۱
خريد يه كادوي كوچك براي تولد دوستت ميتونه خيلي كارا بكنه ! :: یکشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸۱
۲۷ دي ماه تولدم بود :: یکشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۱
از حقوق خودتون در دوستی استفاده کنيد ! :: سه‌شنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۱
فقط دو روز وقت دارم. :: سه‌شنبه ۱٧ دی ،۱۳۸۱
در شرايط نامطمئن :: دوشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸۱
هيچ فکر کردی ......... :: سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳۸۱
يه كار اصلاح تمام شد، يكي ديگه مونده ! :: یکشنبه ۸ دی ،۱۳۸۱
اصلاح كار بقيه چقدر سخته !!!!!!!!!!!! :: چهارشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸۱
جبر و اختيار :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸۱
موفق بشم يه شيريني افتادين :: یکشنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸۱
فضولي تو weblog بقيه :: یکشنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸۱
عجب هواييه، نه ؟؟؟؟؟؟ :: دوشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸۱
بعد از مدتها :: شنبه ٩ آذر ،۱۳۸۱
به نظرت من مقصرم؟؟؟؟؟؟ :: دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۱
در جواب سالومه :: شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۱
صبح ساعت 6:30 پارك ملت ميبينمتون !!!! :: شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸۱
هر روز يه احساس جديد دارم !!!!!!!!!! :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۱
كي ترسوإ :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۱
پدر بزرگم فوت کرد. :: چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸۱
از کيش برگشتم :: دوشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸۱
دارم ميرم مسافرت، كيش :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸۱
دوستم ميگه زياد فکر می‌کنم :: دوشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸۱
يه روز فكر نكنيم، چي ميشه؟؟؟؟ :: دوشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸۱
نه خير امروز كلاه منو اين وبلاگ تو هم ميره :: دوشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸۱
چرا مشكلات را به تنهايي حل كنيم؟ :: چهارشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸۱
خدايا :: سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸۱
چقدر با احساسسات خود آشناييد؟ :: سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸۱[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]