چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

سه‌شنبه ٩ مهر ،۱۳۸۱

چقدر با احساسسات خود آشناييد؟

ديروز بعد از ظهر يک اتفاق (شايد يک شکست احساسی) باعث شد شب تا صبح گريه کنم و اين فکر امروز به ذهنم خطور کرد که چرا ما ايرانيها درباره جنس مخالفمان که می‌خواهيم با او ارتباط عاطفی برقرار کنيم دچار سوء تفاهم می‌شويم.
شايد علت اصلی اين است که هيچ کدام از ما خودمان را به خوبی نمی‌شناسيم. نظراتی داريم که جزعی از ذهنيت ماست و در واقعيت نه آن نظر را دوست داريم و نه در عمل پيروی آن هستيم.
چگونه خود را بشناسيم؟
چرا وقتی با کسی روبه‌رو می‌شويم ابتدا به قيافه، لحن صحبت، ميزان ثروت و روابط عمومي او توجه مي‌كنيم؟
آيا همه خوش‌قيافه هستند؟
آيا همه مردم ثروتمنداند؟
اگر ظواهر توجه ما را به خود جلب مي‌كنند، پس مردمي كه داراي اين خصوصيات هستند مورد توجه همگان هستند و بقيه ( باعرض معذرت) بايد بميرند؟
چه چيز براي من مهم است؟ مي دانم؟ الان مي‌توانم به وضوح بگويم....نه


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]