چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۱

كي ترسوإ

بايد يه تذکر بدم که اين مطلب ماله تقريباً ۱۰-۱۲ روز پيشه اما چون Weblog قطع بود من تازه امروز از document كامپيوترم به اينجا منتقل كردم.
پسرا ترسوان ، ميگي نه!!!!
ميگم آره !!!!!!!!!!!!!
ترسوان چون تا وقتي نتونستن با دختري ارتباط عاطفي ايجاد كنند تمام سعي خود را انجام ميدن، وقتي رابطه ايجاد شد با ترس كنار ميكشن . اگه ازشون بپرسي ميگن : نه ! اين چه حرفيه ، بابا من كار دارم. اما من يه چيزي كشف كردم ، همه پسرا ترسون به جز معدودي كه اٌنام تو دختربازي مشهور خاص و عامن.
باور كن ، اگه پسري يه كم فكر كن، چرا بعد از تلاش براي ايجاد رابطه عاطفي با دختر همسايهتون يا همدانشگاهيت يا هم كارت و يا ....... بعد از ابراز علاقه اون دختره يه دفه مثل كش تنبون فرار ميكني ، تويي كه هر روز خبر ميگرفتي يه دفعه خودتو چنان مشغول ميكني كه خودتم باورت ميشه كارات زياد شده حتي بيشتر از اوني كه بتوني از دوستت خبر بگيري !!!!!!!!
حالا بهت ميگم، شماها همتون ترسو هستين ، تا دختره علاقه مند شد ميترسين كه نكنه آزاديتونو از دست بدين ، نكنه دختره بهتون وابسته بشه و وقتي ديگه نخواينيش گريه كنه ( اما اينو همه ميدونن كه آخرش شما پسرا، ول ميكنين و ميرين چون يه نفر جديد براتون جذاب تر بوده و دختره را به گريه ميندازين)
اما شما پسرا با اين فرار كردنتون و كم اهميت نشان دادن دختره فقط به خودتون لطمه ميزنين . ميدوني چرا؟؟؟؟؟؟
چون از يك رابطه عاطفي صميمانه كه ميتونه برا مدتي سرگرمتان كنه تا يكي ديگه را پيدا كنين دست كشيدين اونم فقط به علت ترسي كه حاضر به پذيرفتنش نيستين .
حالا ببين دخترا چه جسارتي دارن. چي ميشد خدا دخترا را پسر ميكرد تا پسرا بفهمن چقدر ترسو هستن و اگه يه دختر تو ايران امتيازات يك پسر را داشت چهها ميكرد.
آدم حق انتخاب داشته باشه ، هيچ چي براش بد نباشه، آزادي عمل داشته باشه ، اونوقت اينقدر ترسو باشه واقعاٌ نوبره!!!!!!!!!


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]