چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٢

زمان

تلاش و کوشش در بعضی کارها هيچ نتيجه‌ای ندارن فقط زمان حلشون ميكنه.

بعضی از مسائل را فقط ميشه به زمان سپردبه قول قديميها يه سيب 100 تا چرخ ميزنه تا به زمين برسه و نميشه پيش بيني كرد از كدام جهت به زمين ميخوره !


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]