چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

دوشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸۱

عجب هواييه، نه ؟؟؟؟؟؟

سلام صبح به خير
زندگی چه رنگيه؟
هر زمان و هر لحظه‌اي از زندگي رنگ خودشو داره.
براي من امروز قرمزه. شايد براي تو سبز باشه يا سفيد ، اما اميدوارم وقتي كه با خودت در يك لحظه ميگي زندگي الان چه رنگيه، جلوي چشمت رنگ سياه نياد، اما اگر هم رنگ سياه اومد اصلاً اونو مطلق در نظر نگير.
گاهي رنگ زندگي براي آدم سياهه، اما زود رنگش عوض ميشه ، اون نگراني نداره. هركسي تو زندگيش در يك مقاطع زماني در فشارهاي خاصي قرار ميگيره كه ممكنه براي بقيه غيرقابل تحمل باشه اما.......... با صبر، خيلي زود رنگ زندگيش عوض ميشه.
فقط يه رنگه كه اميدوارم هيچوقت حسش نكني. !!!!!!! اونم رنگ خاكستريه.
رنگي كه به نظر من نشان از نااميدي، بي تفاوتي و يكنواخت شدن زندگي داره.
زندگي غصه‌داره، سختي داره، لذت همنشيني با يه دوست خوب را داره، احساس شادماني شنيدن صداي معشوق را داره، غم از دست دادن عزيز را داره ، اما بيتفاوتي و نا اميدي جزئي از زندگي نيست.
حالا راستشو بگو دلم ميخواد برام بنويسی همين الان زندگی برات چه رنگيه


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]