چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

یکشنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸۱

موفق بشم يه شيريني افتادين


من وقتي سرحالم كمتر مينويسم .

اما اين بار مي‌خوام متفاوت با قبل عمل كنم . در واقع من معتقدم اتفاقات بد بايد تجربه‌اي باشن برا موفقيتهاي آينده.

Great minds discuss ideas
Average minds discuss events
Small minds discuss people

مي خوام بيشتر از اينكه فكرمو مشغول به چرا ها بكنم، عمل كنم و نتيجه را ببينم.
من بيشتر وقتمو در رابطه با مردم صرف اين كردم كه ببينم چرا با من اينطوري رفتار كردن و يا اينكه من چي كار كرده بودم كه مستحق اين برخورد بودم.
از اين به بعد بر عكس هميشه، ديگه چرا نميگم بلكه روشم را عوض ميكنم .


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]