چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

یکشنبه ۸ دی ،۱۳۸۱

يه كار اصلاح تمام شد، يكي ديگه مونده !

بعد از مدتها سلام
يه اصلاح پروژه تمام شده اما يكي ديگه مونده.
هفته پيش افتضاح بود، آنقدر كار داشتم كه فرصت سرخاروندن هم نداشتم.
البته الان هم اوضاع بهتر نشده اما خوب يه كار اصلاحي بهتر از دو كار اصلاحيه.


امروز دلم مي‌خواست Weblog خودمو uptodate كنم، اما چيز خاصي به ذهنم نمياد .

بدور لاله قدح گير و بي ريا ميباش
به بوي گل نفسي همدم صبا ميباش
نگويمت كه همه ساله مي‌پرستي كن
سه ماه مي خور و نه ماه پارسا ميباش
وفا مجوي ز كس ور سخن نمي‌شنوي
بهرزه طالب سيمرغ و كيميا ميباش
مريد طاعت بيگانگان مشو حافظ
ولي معاشر رندان پارسا ميباش


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]