چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

دوشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸۱

در شرايط نامطمئن

در شرايط نامطمئن و بدون هيچ انتظاری از آينده ،تنها ميتوان از لحظاتی که شادي‌بخش هستند ، لذت برد.
اگه بخواي عصبي و غصه دار نشي ، بايد از لحظات خوب، بدون فكر به گذشته و آينده لذت ببري
كار سختيه ، اما هم امكان پذيره و هم آرامش‌بخشمن امتحان كردم.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]