چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

سه‌شنبه ۱٧ دی ،۱۳۸۱

فقط دو روز وقت دارم.

فقط دو روز وقت دارم که کار اصلاحی که دستم است را تمام کنم.
در واقع امروز بايد تمام بشه که فردا بره برا تايپ .
انشاا... كارفرما باز غلط هاي زياد از كار نگيره وگرنه من كه ديگه حوصله ندارم بشينم و هي ويرگول و صفت را جابه‌جا كنم.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]