چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

سه‌شنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۱

از حقوق خودتون در دوستی استفاده کنيد !

من هيجچوقت از حق خودم در دوستيهام استفاده نکردم ، شايد هيچوقت حقي در روابط دوستانه براي خودم درنظر نگرفتم.
اين موضوع همين الان به ذهنم رسيد . همين امروز كه ميبينم دارم يك دوست را از دست ميدم چون همه حقوق دوستي و حق انتخاب را به او دادم. فقط صبر كردم تا ببينم اون چي ميخواد. دلش ميخواد بهم تلفن بزنه ؟ دلش ميخواد منو ببينه؟ ! همه وزن مسئوليت يك دوستي صميمانه يك سال و نيمه را بردوش او انداختم.
حالا ميبينم تمام صميميت و عاطفه ايجاد شده طي 1سال و نيمه به راحتي و شايد به خاطر شروع مسائلي كه من ميدونستم آخر كار را به اين وضع ميكشونه اما به خواسته او ( باز هم حق انتخاب را به طور كامل دادم به او ! چون او خواست شروع كرد و چون او نخواست تمام كرد) از حق تصميم گيري خودم در دوستي، به نفع او صرفه‌نظر كردم درحالي او كه چنين چيزي را از من نخواسته بود.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]