چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۱

معلم يوگا

معلم يوگام سر يکی از کلاسها، قبل از شروع نرمشهاي بدني مطالبي را برامون سركلاس خوند.
جالبه كه شما هم بدونين.
گفت : اگر يه اتفاق جالب براتون افتاده اشكال نداره براي بقيه تعريف كنيد اما رازشو برا خودتون نگه‌داريد!
وقتي راز يك مسئله فاش ميشه، تمام انرژيهاي ذخيره شده در آن آزاد ميشه و اثربخشي آن را كم ميكنه!
از اول ماه اسفند اتفاقات خوبي براي من افتاده اما از وقتي اين حرف را از معلم يوگام شنيدم ديگه دلم براي نوشتن را نمياد.
البته اين واقعيت را نبايد فراموش كرد كه من هميشه در اوج ناراحتي و ناتواني ذهني مطلبي را نوشتم.
الان احساس آرامش ميكنم.
اميدوارم از اين به بعد در مسير يافتن آرامش و غرق شدن در درياي لطف خداوند به نوشتن ادامه بدم.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]