چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۱

چيزي تا عيد نمونده !

داره يك سال ديگه هم تموم ميشه .
امسال از نظر مالي سال خوبي براي من بود اما از نظر عاطفي چي بگم والا به هرحال ناشكري نبايد كرد .
فشارهاي زندگي كمر آدم را خم ميكنه، ديدش را به دنيا و آدما عوض ميكنه، تجربه آدم را زياد ميكنه اما آدمو به زمين نميزنه. تو اون آخرين لحظه‌هايي كه فكر ميكني ديگه نفست بالا نميايد، يواش يواش همه چي عوض ميشه.
اگه دقت داشته باشي اين تغييرات را ميبيني اگر دقت نداشته باشي اصلا نميفهمي كه چه وقتي ابرهاي گريون رفتن كنار و خورشيد با اون نور زيباش همه جا رو روشن كرده.
حضرت علي(ع) ميفرمايند:

دنيا پس از سركشي روي به ما نهد


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]