چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

دوشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸۱

هنوزweblog من درست نشده !؟

بازم امروز اومدم سراغ Weblog ديدم هنوز ۴ تا مطلب آخري كه نوشتم در آن ثبت نشده

روزها پشت سرهم ميان و ميرن، زندگي به سرعت با چرخش عقربه‌هاي ساعت ميگذره و اين ما هستيم كه با كوله باري از برنامه‌ها، آرزوها و كارهاي انجام نشده منتظر يافتن فرصتي در فردا هستيم. فردايي كه تا آن را بيابيم تبديل به غروب آفتابي در امروز شده است.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]