چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

سه‌شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٢

يک اشتباه در عشق

اگر دو نفر که همواره نسبت به هم بيگانه بوده‌اندچنانچه همة ما هستيم،مانع را از ميان خود بردارند و احساس نزديكي و يگانگي كنند، اين لحظه يگانگي يكي از شاديبخش‌ترين و هيجان‌انگيزترين تجارب زندگيشان ميشود. و بخصوص وقتي سحرآميز و معجزه‌آساتر مينمايد كه آن دو نفر قبلا هميشه محدود و تنها و بي‌عشق بوده باشند. اين معجزه دلدادگي ناگهاني، اگر با جاذبه جنسي همراه، يا با منع كامجويي توام باشد، غالبا به آساني حاصل ميشود اما اين نوع عشق به اقتضاي ماهيت خود هرگز پايدار نمي‌ماند. عاشق و معشوق با هم خوب آشنا مي‌شوند، دلبستگي آنان اندك اندك حالت معجزه آساي نخستين را از دست ميدهد و سرانجام اختلافها و سرخوردگيها و ملالتهاي دو جانبه ته مانده هيجانهاي نخستين را مي‌كشد. اما در ابتدا هيچ كدام از اين پايان كار با خبر نيستند. در حقيقت انان شدت اين شيفتگي احمقانه و اين ديوانة يكديگر بودن را دليلي بر شدت علاقه‌شان مي‌پندارند، در صورتي كه اين فقط درجة تنهايي گذشتة ايشان را نشان ميدهد.

هنر عشق ورزيدن
نوشته :اريك فروم


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]