چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

چهارشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٢

يک راز

آدمها هميشه در وقت مناسب به جايی که بايد برسند ميرسند.

سفربه دشت ستارگان
نوشته پائولوکوئيلو


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]