چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٢

باز يک جداشدن بدون خداحافظي ديگر

دلم را به دست کسی دادم که حتی نميداند چيزی که من به دستش سپردم از خون و گوشت من است.
خودم را به دست باد دادم تا هرکجا خواست ببرد.
در اين دوران باد بسيار شديد است و هر چند وقت يک بار از طريق آشنايان مرا به يک سو ميبرد.
پريروز به دنبال عشق آتشين يک مرد و ديروز به سوی زندگی مردی منطقی که تمام ارزشهای معنوی و مادی مرا محاسبه کرده بود و امروز در انتظار تصميم والدين در تبيين سرنوشتي كه براي ايشان هم نامعلوم است.
من در اين ميانه بدون دلی در سينه , به تماشا مشغولم.
گاهي دلم به حال خودم ميسوزد كه چه بي پروا , چه بي هدف و چه تنها در انتظار سرنوشت نشسته ام .
دل در جايي و جسم در جاي ديگر و روح در تماشاي اين سرگرداني.

من شاعر نيستم اما شايد اگر ميتوانستم شعر بگويم ديگر دليلي براي اشك نبود.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]