چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

چهارشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٢

آقا وحيد

جواب نظر دوست قهروم آقا وحيد

درستش اين بود که جوابتو تو قسمت نظرخواهی Weblog خودت بدم اما چون قسمت نظرخواهيWeblog تو به علت دوشمنی كسانی كه بهت حسودی ميكنن  شايدم به علت هوش زياد خودت كه احتمالا يك برنامه را تو ويرايش قالب Weblog  خودت پاك كردی خراب شده جوابتو همين جا ميدم.

۱. داداش برا چی فكر كردی تنها ماهی تو دريايی !  من گفتم به خاطر از دست دادن يه دوستی يه وقتی اونم تو همون روز كه تو Weblog  تاريخ زدم ناراحت شدم اما چرا فكر كردی اون دوست ممكنه تو باشی .

من دوستان زيادی كه همشون را هم دوست دارم . اما تو يكی توشون از همه جالب تری چون خيلی به خودت می نازي. چطور فكر كردی با يك تهمت كوچولو به تو( هركی نامه های رد و بدل شده بين ما را ببينه جز اينكه تو با من قهر كردی هيچ چيز ديگه ای به ذهنش نميرسه اگه ميگی نه ميخواهی چند تا از نامه هاتو بذارم تو Weblogam) اذهان عمومی دچار تشويش ميشه!

۲. اگه بعد از نزديك ۶-۷ ماه ارتباط دوستانه فكر ميكنی چون ديگه منو برای نوشتن اون مقاله ات به عنوان نمونه تحقيقاتی لازم نداری منم مثل همه آدمای تو دنيا هستم. برو درباره ساختارهای ذهنيت تجديد نظر كن. چون همين خودخواهيها باعث خرابيه دنياست.( چه فيلسوفانه گفتم خودم خندم گرفت)

۳. اگه بازم اينطوری با من حرف بزنی چنان لينكی بهت ميدم كه حالت سرجا بياد.

۴. چون من آدم مهربانی هستم و دوست ندارم سر سوزنی فردی را اذيت كنم  باشه اسم لينك تو را عوض ميكنم.اما اگرم بخوای شكايت كنی به كی شكايت ميكني؟!

اما در كل اينا برای شوخی بود اگر خيلی اين نوشته ناراحت بودی نظرتو بگو تا برات Deletesh  كنم.

ميدونی همون طور كه دوست داری وقتی اينطوری با من حرف ميزنی اينقدر حرسم ميگيره كه ميخوام خفت كنم اما ۲ دقيقه بعد همه چی تموم ميشه.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]