چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

چهارشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٢

عصبانيت در يوگا( قسمت اول)


تمام مکاتب که انسان را موجودی والا می شمارند و معتقدند حضور در اين جهان برای پاک شدن و تقويت بعد الهی انسان است اگرچه راههای دستيابی به يگانگی و وحدانيت الهی را در مسيرهای مختلف جستجو ميکنند اما در نهايت مقصد يکی است و فلسفه پشت تمام اين مکاتب يکسان است.
از ديد مکتب يوگا انسان دارای ۳ بعد است .
۱- بعد حيوانی
۲- بعد انسانی
۳- بعد الهی

برای شروع مراحل ذهنی در مکتب يوگا اولين و مهمترين کار تسلط بر يکی از احساسات موجود در انسان به نام خشم است.

در واقع کنترل خشم مرحله ابتدايی پاک سازی انسان است و هيچ ربطی به آغاز مرحله وحدانيت ندارد.

خشم مرز بين بعد انسانی و بعد حيوانی است.ظهور خشم به معنای غلبه بعد حيوانی انسان در تصميم گيريها و عملکردها انسان است.
در واقع غلبه بر خشم جز تواناييهايی است که انسان را از حيوان جدا ميکند.

شنيدن اين مطلب مرا واقعا به فکر انداخت

ما به راحتی عصبانی ميشويم . داد ميزنيم . فحش ميدهيم . اما هيچگاه فکر نميکنيم که در اين لحظه ما در بعد حيوانی خود سير ميکنيم. و به راحتی خود را اينگونه توجيه ميکنيم که حق با من بوده و بايد عصبانی ميشدم و اين امريست طبيعی . در حالی که گرفتن حق هيچ نيازي به داد و فرياد و عصباني شدن ندارد بلكه نيازمند تدابير مقتدارنه بعد انساني هر فرد است.


شنيدن اين مطلب از معلم يوگا من را به تفكر انداخت و كلي از خودم خجالت كشيدم كه چه زمانهاي طولاني را در بعد حيواني خود سپري كرده ام بدون اينكه حتي لحظه اي به بعد الهي خود بينديشم و براي دستيابي به اين قسمت از وجود خود تلاشي كنم.


به اميد اينكه بعد از كنترل بر عصبانيت خود و پاكسازي بعد انساني به سوي شناسايي بعد الهي خود گام برداريم.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]