چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

دوشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸۱

دوستم ميگه زياد فکر می‌کنم

چقدر فكر كنيم خوبه
الان من سرم درد مي‌كنه . الان موقعيه كه اگه دوستم پيشم بود مي‌گفت گلگلي زياد فكر ميكني. منم مي‌گفتم ،خوب چي كار كنم دست خودم نيست.
صبح به تمام كارام رسيدم اما مخم درد گرفته، كاراي ادارم مونده يه chat friend‌ دارم ميگه تو كارات زياد نيست تو تنبل شدي ( البته از اصطلاح بي‌ادبيش استفاده مي‌كنه )
داشتم ناله مي‌زدم كه يك ماهه آنقدر كار دارم كه ديگه داغون شدم اونم گفت : نه خانم شما ........ شدين
ميدونين فكر كردن جزعي از زندگي منه. من يه كار را در ۱ ساعت انجام ميدم اما قبلش و بعدش جمعاً ۴-۵ ساعت فكر ميكنم.خنده داره؟؟؟؟شايد شما هم همينطور هستين شايدم نه.
اما ايا ميتونيم معياري براي ميزان فكر كردن مشخص كنيم؟
آيا همه افراد تواناييهاي يكساني براي فكر كردن دارند؟ اصولاً به ساختن معياري با كيفيت و كمييت مشخص براي اندازه‌گيري مقدار فكر انجام شده براي يك كار يا يك مشكل وجود داره؟؟؟؟
فكر كنيد ميشد يه جدول ساخت براي مسائلي كه ارزش فكر كردن را دارند و با رتبه بندي آنها
از طريق شاخصي كه نشانگر مثلاً يك نفر ساعت فكر كردن بود براي هر كار يك حداقل و حداكثري قرار ميداديم .مثل آن برگه هاي آزمايش كه يك حداكثر و حداقلي را براي هر ماده‌اي در خون در نظر مي‌گيرند.
آنوقت ميشد با يك بررسي چند روزه مشخص كرد چه كسي زياد مخشو به كار ميگيره و كي گذاشته مغزش آكبند بمونه، چند دقيقه چشماتو ببند و فكر كن رفتي آزمايش دادي كه مشخص شه چقدر از مغزت استفاده ميكني. تجسم كن تو آزمايش نوشته شما ۱۰٪ كمتر از اندازه حداقل از مغزتان استفاده ميكنيداونوقت چه حالي بهت دست ميده.
مثلاً من كه ميگم زياد فكر ميكنم ، چه خيطي داره اين بلا سرم بيادتجسمش هم برام خنده داره


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]