چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢

ناكامی ها هميشه به فرداهای بهتر می انجامند

گرچه زندگی با درد و غم همراه است

اما مسيراز شادمانيهای بسيار نيز خالی نيست.

اگر دنيای خود را فرو ريخته يافتی

تكه های سالم را برگير و براه ادامه بده

چون در پايان آرزوهايت را برآورده خواهی يافت.

به ياد داشته باش,

 كه در پايان, همين فراز وفرودهاست كه يكديگر را توازن می بخشند.

بگذار اشكهايت جاری شوند,

بگذار گل لبخند بر لبانت بشكفد.

اما تسليم , هرگز ! هرگز!

به ياد آر ....

كه در تو نيرويی است كه نويد واقعيت يافتن روياهايت را می دهد.

حتی آن زمان كه بسيار دور می نمايند.

ليندا پرين سايپ


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]