چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢

عصبانيت در يوگا ( قسمت ۲)

خشم تجمع انرژي منفي است.
كنترل خشم به معناي عدم هدردادن انرژي و جمع آوري انرژي مثبت در بدن است.
خشم 3 نوع واكنش دارد.
1- خشم لفظي : در اين نوع خشم فرد با پرخاش و بد و بيراه گفتن تخليه انرژي ميشود.
2- خشم عملي: حركتهاي پرخاش گونه انجام ميگيرد . به طور مثال هرچه دم دستش است پرت ميكند .
3- خشم دروني: اين نوع خشم بدترين نوع خشم است و درون انسان انرژي منفي بگونه اي منتشر ميشود كه حركتي را دربيرون به نمايش نميگذارد.
درصد زيادي از بيماريهاي روان تني بر اثر خشم دروني ايجاد شده اند.

اين 3 روش تخليه خشم, روشهاي طبيعي تخليه خشم هستند.
روشي كه به دنبالش هستيم روش استفاده درست از انرژي ايجاد شده در اثر خشم است . اين روش روشي اكتسابي است و نيازمند آموزش است.

مكانيزم ايجاد خشم و عوارض آن
وقتي يك سري اتفاقات را پيش رو داريم , ذره ذره احساس منيت انسان خدشه دار ميشه و در يك جايي هيپوتالاموس شروع به نبض زدن ميكند وسيستم عصبي ما تحريك ميشود و غده هيپوفيز را تحريك ميكند.
اين غده تا ترشح ماده اي باعث تحريك غدد فوق كليوي شده و آدرناليون را ترشح ميكند كه تاثيرات شديدي روي عضلات باقي ميگذارد. لرزش بدن در حالت عصبانيت به خاطر همين انقباضات شديد عضلاني است. علاوه بر اين نفس كشيدن تند تند ميشود و اكسيژن زيادي به بدن داده ميشود, جريان خون يكدفعه بالا ميرود و تپش قلب شديد ميشود.
از كبد قند بيشتري وارد خون ميشود و اين تغييرات باعث ميشود نيرو و انرژي خيلي زياد شود.
اعصاب معده تحريك مي شود و معده ترشح اسيد ميكند.
اين سيكل اگر خيلي بالا برود باعث خطر مرگ ميشود بنابراين در اين لحظه هپوفيز دوباره هرمون ديگري ترشح ميكند كه باعث آرامش ميشود اما اين آرامش با ايجاد حالت كرخي و سنگيني در بدن همراه است.
انسان عصبي و پرخاشگر مرتب عصبي ميشود و همين امر باعث افزايش قند خون به طور مرتب شده و مريضي ديابت عصبي را سبب ميشود. يا عضلات انقباض خود را از دست ندهند يا اسيد در مفاصل باقي بماند و باعث فرسودگي مفاصل شود.

بررسي سيستم مغز براي رسيدن به كنترل فكري و حفظ آرامش
مغز از سه قسمت تشكيل شده.
1- سمت چپ : اين قسمت منطقي كار ميكند
2- سمت راست: اين قسمت احساسي كار ميكند.
3- قسمت وسط :اين قسمت اطلاعات ورودي را بدون تجزيه و تحليل باور ميكند.

براي كنترل خشم بايد از دو بخش مغز را بطور متعادل استفاده كرد.
قسمت وسطي مغز كه به نام مغز پينه اي معروف است. اين قسمت مغز بخاطر عدم تشخيص آن در علم روانشناسي از اهميت خاصي برخوردار است.

اولين تمرين كنترل بر خشم
با شروع هر تفكر منفي اين جمله را ذهن خود تكرار كنيد.

ايست , من سعي ميكنم آرامشم را حفظ كنم.b>
تكرار اين جمله در وسط هيجانات باعث ميشود مغز مياني شرطي شود و بعد از مدتي كه اين جمله تكرار شود با ايجاد هيجانات و افكار منفي مغز مياني به طور خودكار اين جمله را به اجرا مي گذارد.

نكته
اين تمرين براي آغاز خشم يا شروع افكار منفي است اما وقتي خيلي عصباني هستيد نبايد اين تمرين را انجام دهيد. چون فشارهاي روحي و رواني زيادي در بدن ايجاد ميشود.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]