چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢

عصبانيت در يوگا (قسمت۳)

خشم براي دفاع از حق است و نبايد خشم بطرق طبيعي آن ظهور پيدا كند..
كنترل بر خشم يعني استفاده از عقل در هنگام خشم
ما فقط ميتوانيم شروع خشم را كنترل كنيم وگرته همانطور كه در قسمت دوم گفتيم وقتي خشم شروع شود بقيه موارد در دست ما نيست يك واكنشهاي طبيعي در بدن انجام ميگرد كه ديگر تحت كنترل ما نخواهد بود.
نيمكره هاي مغز به تنهايي توانايي كنترل خشم را ندارند. اين دو نيمكره بايد توسط مغز پينه اي براي كنترل بر خشم به تعادل برسند

تمرين دوم
روزانه به مدت 10 دقيقه تا نيم ساعت ( در ابتداي تمرين زمان را مشخص كنيد) افعال منفي در صحبت كردن به كار نبريد.
اگر فردي در اطراف براي صحبت كردن وجود ندارد به راديو و تلويزيون گوش دهيد و جملات منفي آنها را با يك جمله مثبت هم معني معاوضه كنيد.

در نيمساعت تمرين تا 14 بار خطا قابل بخشش است اما اگر شد 15 بار اين نشانگر وجود مشكل در ذهن شماست و شما نيازمند تمرينات فشرده تر هستيد.

عواملي كه انسان را خشمگين ميكنند.

اين عوامل به 5 دسته تقسيم ميشوند كه به ترتيب از 1 تا 5 هرچه به شماره هاي آخر نزديك ميشويم ارتباط عوامل مطرح شده با خشم افزايش مي يابد.

1- فشارها و تنشهاي جسماني : عواملي كه جسم را تحت فشار قرار ميدهند . مثل گرسنگي زياد, تشنگي زياد, تنشهاي جنسي و دردهاي مختلف
در اين حالتها اعصاب بدن تحريك شده هستند و مرتب پيغامهاي تنش به مغز ميدهند.
بنابراين آرامش جسماني باعث كاهش و كند شدن روند خشم خواهد شد.

2-فشارها و تنشهاي روزمره: هرگونه فشاري كه بطور روزمره در زندگي ما وجود دارد و ما توانايي كنترل آن فشارها را نداريم . مثلا يك نفر از چاقي خود زجر ميكشد در واقع دراي چيزي است كه آن را ميپسندد ولي مجبور است با آن سركند.اينگونه مشكلات را نميتوان ازبين برد اما ميتوانيم نسبت به اين مشكلات روزمره ايمن شويم.

3- فشارهاي هيجاني:كارهاي انجام شده در گذشته احساس گناه را در ما ايجاد ميكنند. ما اين احساس را حتي زماني كه در ضمير آگاهمان فراموش كرديم در ضمير ناخودآگاه در حال حملش هستيم و هميشه آماده پرخاش مي باشيم.
گاهي ديگران دربرابر ما كاري كرده اند كه احساس سرخوردگي ميكنيم .
اينگونه خشم بدترين نوع خشم است چون خشم خود است نسبت به خود.
بايد با گذشته ها تصويه حساب كرد . اگراين گذشته ها در ذهن نباشد انسان ديگر مستعد خشم نيست.
گروه ديگر فشارهاي هيجاني , هيجانات امروزي هستند.
همجواري با افراد پرخاشگر و وجود هيجانات منفي انسان را مستعد براي خشم ميكند
هيجان آينده : نگراني بيش از اندازه تبديل به اضطراب هاي شديد ميشود و خشم را سبب ميگردد.

4- الگوهاي غلط يادگرفته شده : از بچگي تا امروز رفتارهاي گوناگوني را شاهد بوديم كه اگر امروز به اصلاح آن اشتباهات نكوشيم بعدها دير خواهد شد.
اين الگوها به 4 دسته تقسيم ميشوند.
الف - ترس
ب- حسد
ج- كينه و نفرت
د-حس حقارت

اين الگوهاي همگي ريشه در خشم دارند. كه با حل تمام اين الگوهاي به غلط ياد گرفته شده يكي از منشا هاي اصلي خشم نيز خاموش ميگردد.

5- عمل و عكس العمل:در اين حالت بايد ياد بگيريم در اينگونه موقعيتهاي خشم رودر رو اولا چگونه خشم خود را كنترل كنيم و ثانيا چگونه خشم طرف مقابل را نيز كم كنيم.

در جلسات آينده چگونگي برخورد با هركدام از اين 5 دليل خشم مطرح خواهد شد.

در كل هدف از اين درس 3 مورد زير ميباشد.

1 - سلامت جسم و روان
2 - شكوفا كردن استعدادها و تواناييهاي بلقوه
3 - رسيدن به تعالي معنوي

رفتار ما يعني طرز تفكر ما
ما بايستي طرز تفكر خود را عوض كنيم تا رفتارمان عوض شودپيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]