چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

دوشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٢

ديروز سال پدربزرگم بود

صبح رفتم بهشت زهرا
يه گروه اومده بودن کنار قبر عزيزشون قالی انداخته بودن و بالا کله اون داشتن آش رشته ميخوردن اونم صبح ساعت ۹
خيلي برام جالب بود.
راستي شما وقتي ميرين بهشت زهرا چه احساسي دارين؟
دقيقا وقتي بالا سر قبرهايي ميرسيد كه فاصله طلوع تا غروب خورشيد زندگيشون بيشتر از سن خودتون نيست چه حسي بهتون دست ميده؟

دلم ميخواد مثل اين نوشته زندگي كنم.

وقتي به دنيا اومدي تو تنها كسي بودي كه گريه ميكردي
و بقيه همه ميخنديدن.
سعي كن يه جوري زندگي كني كه وقتي رفتي تنها تو بخندي و بقيه گريه كنن.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]