چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

پنجشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٢

امروز رفتم سينما

يه فيلم ديدم کلي خنديدم. دور و وريها صداشون در اومده بود ديگه.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]