چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

چهارشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٢

۶سال کوچکتر يا ۱۶ سال بزرگتر ؟!

خيلي بده آدم متهم بشه به اينکه ماديه و فقط دنبال ماکزيمم کردن منفعت خودشه.
اگر اين طور بود به يک شروع جديد با وجود دو زندگی مادی کامل در دو کشور مختلف با ماهی ۸۰۰۰$ در ماه جواب رد نميدادم.
اينقدر بی انصاف نباشين


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]