چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

چهارشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٢

اينترنت

اين مشکل تمام شدن کارت انترنت و بسته شدن خط در اداره
منو کشته.

منو کشته منو کشته ........... واي ی ی ی ی
منو کشته منو کشته فکر کنم يه جورايی دارم قات ميزنم.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]