چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

دوشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٢

هميشه اونطوری که فکر ميکنيم نيست.

جمعه ای رفتم پارک و خواهرم را هم با خودم بردم.
جاتون خالی اونقدر خوش گذشت که نگو . با چند نفر جديد آشنا شديم اگرچه تمام آنها بين ۲۰ تا ۲۱ سال داشتن اما اونقدر بچه های خوبی بودن که حال من سرجا اومد.

با خودم گفتم پس نميشه روی احساسات زياد تکيه کرد. با اينکه به زور رفتم اما به زور هم برگشتم خونه .


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]