چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢

مُرد ، چه بي صدا !

چه بي صدا
چه بي هياهو

حتي بدون يك رده پا
حتي بدون اثري از وجود قبلي

اگر دست بر روي سينه نشانگر تبشهاي فعّالش نبود
اگر گردش خون در بدن نشانگر حضورش نبود

بدون شك به عدم وجودش از ابتدا ايمان مياوردم.
اگر خاطرات اين وبلاگ نشانگر وجودش نبود شايد ميشد فكر كرد اصلاً وجود نداشته

من امروز صبح به ناگاه از مرگش خبردار شدم ! مرگ نزديكترين در من ، چه ساده و بدون تشريفات به خاك سپرده شدي و چه راحت از كنار سنگ قبر نساخته ات گذشتم.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]