چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢

هميشه تولدی جديد جای مُرده قبلي را ميگيرد.

يک روز تمام بر مزار بدون نشان آن مُرده اشك ريختم.
اما فرداي آن روز تابش آفتاب رنگ ديگري به خود گرفته بود با نگاهي به اطراف متوجه تولدي جديد شدم كه باعث شد خوشحالي هميشگي دوباره سرتاسر وجودم را پركند.

احساس آرامش ميكنم.

ماري كه نتونه پوست بندازه ميميره و انساني كه بگه من ديگر تغيير نميكنم از من گذشته و از اين حرفا، كيسه تنبلي را با خودش اينور اونور ميبره ( اميدوارم كارتون كيسه تنبلي را ديده باشين)

من تغيير كردم. البته نميدونم در شخصيت بيرونيم چيزي معلوم ميشه يا نه. اينو بايد از دور و وريام پرسيد . اما بعد از چندين ماه سردرگمي و استرس و نگراني تازه به يك آرامش لذت بخش رسيدم كه البته نيازمند يك بررسي ارزشي است.


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]