چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢

از ديروز تا امروز !

ديروز نزديك ساعت ۲ از طرف مقامات بالا تصميم گرفته شد كه با يك جابجايي، من براي ارائه ۲ مقاله در يك كنفرانس ۲ روزه در شمال كشور به ماموريت بروم.
يك مقاله كه براي روز ۴شنبه درنظر گرفته شده را قبلا در كنفرانسي ديگر ارائه كرده بودم و power point هاي مربوطه آن آماده بود. اما مقاله مربوط به روز ۳شنبه را مجبور شدم ديشب تا ساعت ۱۲ شب درست كنم. صبح هم وسايلم را جمع كردم و ساعت ۱۰ رسيدم اداره.

قرار بود ساعت ۱ راه بيفتيم و بريم اما هنوز حركت نكرديم.

يادت باشه تلفن نزدي باهام خداحافظي كني. يادم نميره


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]