چقدر فكر كنيم؟

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

بخش اول مباحث يوگا : كنترل خشم


بخش دوم مباحث يوگا : صداقت


بخش سوم مباحث يوگا : تسلط بر طمع


مشاوره

قطره چه دارد تا به پاي دريا بريزد

آسمون رسمون

ساحل

دريا

كيوان سياره‌اي متفاوت

اولين برگ پاييزي

جهان در دست توست اگر بخواهي

آغاز کسی باش که پايان تو باشد

فقط براي ريتايي كه ميشناسمش

دوشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٢

عصبانيت در يوگا (۴)

در تمرين 2 هم اراده قوي ميشود، هم حضور ذهن زياد ميشود و هم براي تمركز مفيد است و از طرفي گرايش به تفكرهاي مثبت را در ذهن ايجام ميكند. اگر فكر ميكنيد در زمان شروع اين تمرين با مشكل فراموشي مواجه ميشويد، نوشتن يك چيزي كه يادآوريكننده باشد يا تعيين زمان مشخص براي تمرين يك كمك مفيد خواهد بود.
اين تمرين باعث ميشود ذهن به پيدا كردن كلمات مثبت عادت كند و در رنجها نيز به دنبال اثرات مثبت خواهد گشت.
تمرين سوم
10 الي 30 دقيقه سعي كنيد به خوبيهايي كه براي ديگران كرديم فكر كنيم و آنها را ذهن مجدد بهياد آوريم. به دنبال يادآوري خوبي در حق ديگران به يادآوريد ديگران چه خوبيهايي در حق شما كردهاند. ممكن است يك سري بديها را نيز به يادآوريم اما در همان موقع پيغام ايست را به مغز خود بدهيد. “ ايست من ميخواهم الان فقط به خوبيهايي كه در حق ديگران كردهام يا ديگران در حق من كردهاند توجه كنم“
اين تمرين بر روي تفكر عاشق بودن و دوست داشتن كار ميكند. با فكر بر روي خوبي هاي انجام داده ميتوان از حس خوبي كه از انجام آن كارها در ما ايجاد ميشود بهره برد.
وقتي انسان خشمگين ميشود، دوست داشتن را عقب ميزند و اين اتفاقات چنان به سرعت اتفاق ميافتد كه ما اصلا متوجه نميشويم.
اين تمرين براي آگاهي مجدد به دوستي و محبت است. هدف از اين تمرين حفظ نفس كار انجام شده است. يعني اعتماد به نفس خود را در جهت انجام كارهاي خوب افزايش دهيم.1- فشارها و تنشهاي جسماني
تنشهاي جسماني شامل موارد زير ميشود.
1- خستگي خيلي زياد
2- گشنگي خيلي زياد
3- تشنگي خيلي زياد
4- دردهاي خيلي زياد
5- فشارهاي جنسي
اينها حقيقت زندگي است و بايد راه حلهايي برايشان داشته باشيم. اين راه حلها عبارتند از :
1- افزايش استقامت عضلاني
2- افزايش آرامش عضلاني
3- كاهش تنشهاي جسماني
4- استفاده از روشهاي كاهشدهنده فشار خشم در هنگام خشم
5- استفاده از تغذيه مناسب و ضد خشم

1- افزايش استقامت عضلاني
عضلات ما يك مقدار مشخصي قدرت تحمل دارند.
زماني كه فكري منفي در ذهن ميايد، يواش يواش بر فشار افزوده ميشود تا يك جايي از كوره در ميرويم. اين زمان براي افراد مختلف فرق دارد. فرق انسانها در خشمگين شدن به قدرت تحمل آنها بستگي دارد.
دو نوع انقباض عضلاني داريم.
الف: انقباض سالم ( كه استقامت عضلاني را افزايش ميدهند و از طريق ورزش ايجاد ميشوند )
ب: انقباض ناسالم ( كه تنشهاي جسماني را افزايش ميدهند و از يك فشار جسماني يا رواني ايجاد ميشود)
انجام كار نامنظم در عضلات، بدن تحت اسپاسم قرار ميگيرد و يك تنش ايجاد ميشود.
در انقباضهاي سالم اسپاسمهاي ايجاد شده براي بدن نيرو دهنده است. كساني كه استقامت عضلاني آنها بالاست دير عصباني ميشوند.
هدف ما در حال حاضر ديرتر عصباني شدن است
ورزش بر دو نوع است.
الف : ورزشهاي هوازي : در اين ورزشها بايد از اكسيژن استفاده كرد. بدن انرژي زيادي مصرف نميكند و فقط باعث افزايش استقامت بدن ميشود. در ورزشهاي هوازي شكل عضلات عوض نميشود بلكه استقامت زياد ميشود. اينگونه ورزشها براي كنترل خشم بسيار مفيد هستند.
از اين گروه ورزشها ميتوان به پيادهروي، شناي كرال، دو آرام، نرمشها و گروهي از ورزشهاي آيروبيك و يوگا
ب: ورزشهاي غير هوازي : در اين ورزشها علاوه بر اكسيژن از انرژي داخل سلولها نيز استفاده ميشود. اينگونه ورزشها براي ساختار عضلات مفيد هستند اما براي استقامت عضلات به كار نميروند.
ورزش يوگا و خشم
يوگا ورزشي است كه نيرو و استقامت جسماني را بالا ميبرد و در نتيجه توان تحمل احساسات و هماهنگي بين خوبيها و بديها را پيدا ميكنيم. اين ورزش بايد 1- به صورت ريتميك از نظر زماني مثلا به طور منظم در يك ساعت و روز خاص ، يا به صورت يكروز درميان انجام شود. 2- حتما 20 دقيقه تا 1ساعت و 30 دقيقه انجام شود. (بيشتر از اساعت و 30 دقيقه بدن خسته خواهد شد و دچار انقباضات ناسالم ميشويم.)
در يوگا ورزشي به نام سلام بر خورشيد وجود دارد كه ضدخشم است.
اين ورزش شامل 12 حركت است كه مانند يك سيكل پشت سرهم انجام ميشود و باعث ترشح هرموني به نام بتاايندورفين از هيپوفيز ميشود كه عملكردش همچون مورفين است و يك حالت مثبت و شادابكننده را در بدن سبب ميشود. ترشح بيش از حد اين هرمون باعث سرخوشي زياده از حد خواهدشد.
بهترين زمان انجام اين تمرين صبح به صبح است كه ذهن را بسيار شاداب و اميدوار ميسازد و تاثيرات مثبت آن از صبح تا آخر شب در بدن باقي ميماند. انجام اين سيكل از 3 بار تا 21 بار تعادل خوبي را در بدن ايجاد ميكند و براي افرادي كه دچارافسردگي هستند بايد بيش از 21 بار اين سيكل را انجام دهند. ( اين سيكل بايد به تعداد فرد انجام گيرد. )
زندگي و فعاليت روي زمين با اولين اشعههاي خورشيد شروع ميشود. وقتي خورشيد اولين اشعهاش را به زمين ميرساند، مغناطيس زمين تغيير ميكند كه به اين مغناطيس تغييركرده، مغناطيس گرم و فعال ميگويند. اين مغناطيس گرم و فعال شديدا مثبتگرا است و جلوي تنشها را ميگرد. اگر در زمان طلوع آفتاب فعاليت و آگاهي و هوشياري وجود داشته باشد، اين مغناطيس به خوبي جذب ميشود. دقيقا اين مسئله در مورد خواندن نماز صبح هم صدق ميكند. كساني كه نماز صبح را ميخوانند زندگي طولانيتري دارند. وقتي نور خورشيد با زاويه خاصي قرار ميگيرد انرژي زيادي آزاد ميشود كه ميتوان بهترين استفاده را از آن برد و اين دقيقا همان اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب و نيمه شب است كه البته همانطور كه گفته شد موقع سحر بهترين زمان براي جذب انرژي مغناطيس زمين است.
حركت سلام بر خورشيد يا انجام حركتهاي خاص كه سبب تغييرات شيميايي ميشود و جذب مغناطيس گرم وفعال صبح در كنترل خشم بسيار موثر است.
حركت سلام بر خورشيد در هنگام صبح دو تاثير دارد.
الف: ايجاد ميدان انرژي در بدن
ب: تغييرات شيميايي حاصل از ترشح هرمون از هيپوفيز
انجام اين حركت در بعد از ظهر تنها اثر شيميايي خود را خواهد داشت.
ميزان تنش در انسانهاي سحرخيز كمتر است.
20 دقيقه در روز را براي پياده روي اختصاص دهيد و عادت بد تنبلي را دور بريزيد.

براي تغيير فردا دير است از همين لحظه شروع كن


پيام هاي ديگران ()

یه دوست


[ خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]