سريال پرستاران

الان سریال پرستاران را داشت!

دیدن؟!

آخر این قسمت حرفهای سرپرستاره حرفهای قشنگی زد !

دلم نمیخواد از جای قبل ادامه بدیم !

دلم میخواد دوباره شروع کنیم !

دلم میخواد بهم تلفن کنی!

دلم گل میخواد !

 دلم میخواد رو شیشه ماشینم برام پیغام بذاری !

دلم میخواد با هم در کنار دریا راه بریم !

آقا دکتره هم گفت :‌ اگه تو بخوای حتماً

خوب منم دلم میخواددددددددددددد

اما چه جوری اینو بگم  وووووووووووووووو

مهمتر از همه، به کی بگم ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 4 نظر / 9 بازدید
وحید

چه دل معصوم و پاکی حسودیم شد

يه دوست

آدرس سايتت کو ؟! حالا که داری ميای و نظر ميذاری آدرس سايتت را هم بذار. البته نه اون سايت علمی فرهنگيتو که مردم بايد يک کتاب فلسفی را توش بخوانند. اونی که حرفهای عاشقانت و تحدیدهای در حد مرگت با عکس یه جنازه را توش مينويسی !!!!!! ميدونی اون متن تحديدت را هنوز دارم يه جا ذخيره کردم که هميشه يادم باشه يه بار به چه وضع فجيعی تحديد به مرگ شدم !

بعضی ها به شوخی با کمربند تحدید (تهدید؟) به مرگ می کنن ولی عمل نمی کنن اما بعضی های با یه چیز دیگه تهدید به خفه کردن کردن می کنن و واقعا هم خفه می کنن

اميرحسين

!!!Hello my friend !!!no tired !!!you'r website is funny !!!I'm wait for too see my website ok !!!I'm wait !see you !bye www.gto.8m.net