يه نموره حالم گرفته شده!!!!

يک خبر خوب با يک خبر بد قاطی بشه چه احساسی بهت دست ميده؟!!

يک خبر خوب که انتظار بهترش را هم داشته باشی با يه خبر بد که انتظارشو نداری وقتی قاطی ميشه، ميشه  حال گيری 22.gif

يك خبر خوب كه انتظارش را نداشتی با يه خبر بد كه كم و بيش انتظارشو داشتی وقتی قاطی ميشه، ميشه خوشحالی اينجوري 13.gif

بقيه اش را هم حال ندارم بگم خودتون ميدونين. فعلا من جزء گروه اول شدم 18.gif14.gif

/ 1 نظر / 9 بازدید
فرناز

دومی خیلی بهتره . یعنی وقتی یه خبر خوب بهت میدن که انتظارشو نداری ، خیلی کیف می کنی .