کمرت شکست؟!

یادته  وقتی به کمکت احتیاج داشتم، وقتی سرگم داشتم تو مرداب فرو میرفتم، یادته به جای اینکه حداقل به خاطر ۶-۷ سال دوستیمون دستم را بگیری چنان لگدی بهم زدی که تا خرخره رفتم تو گه

چنان کمرم شکست که هیچوقت راست نشد.

پس یادت باشه تو الان کمرت شکسته و من با کمر شکسته غرق گه شدم پس هنوز تو از من جلوتری

/ 0 نظر / 12 بازدید