حس تنهايی

تنهایی را چاره چیست؟

مهمانی رفتن؟‌دوست پیدا کردن؟ بیرون رفتن و گشتن؟ نمیدانم !!!

اما وقتی احساس تنهایی میکنی هیچ راهی که تو را به دیگران پیوند دهد را نمیپسندی و مشکل همین جاست که یواش یواش تنهایی در تمام گوشه و کنار زوایای وجودت رخنه میکند و هی دورتر و دورتر میشوی !!!!

جایی بین زمین و آسمان

جایی در دوردستها

کلبه‌ای بر یال کوه در بین درختان انبوه

جایی که هیچ کس تو را به یاد نیاورد چه به خوبی و چه به بدی

خدایا چه مخلوقاتی خلق کرده‌ای

گاهی در اوج خوشحالی و گاهی در نهایت غمگینی

گاهی سرشار از غرور و گاهی سرافکنده از اعمالی ارادی که امکان بازسازی ندارند.

گاهی قدرتمند و گاهی ضعیف

گاهی توانا و گاهی زودرنج

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
سپهر

من آپم دوست عزيز....جالب بود

وحید

ای بابا زیاد بهش فکر نکن خودش درست می شه.

يه دوست

همه چيز اين دنيا فقط ۱۰۰ سال اولش سخته ! بعدش همه چی خودش درست ميشه مگه نه !!!!