لنگه کفش کهنه !

تا حالا شده مثل این ضرب المثل شدین

یعنی یه لنگه کفش کهنه تو بیابون !

اصلاْ احساس قشنگی نیست اما تجربه خوبیه !

حسابی حال آدم  را جا میاره ، انگار يه مشتمال حسابي از زندگي نصيبتون شده !!!!!!!!!!!!!

و احساس ميكنين عجب رو دستي خوردين و حالا بايد چي كار كنين

اين باعث ميشه مخ آدم به كار بيفته و يه كم به دور و برش و زندگيش عميقتر نگاه كنه !

باور كنيد! اما سعي كنيد تجربه نكنين چون خيلي سخته !

/ 0 نظر / 11 بازدید