زندگی از ديد تو !

هیچ فردی نمیتواند به پس کره چشمانت برود و زندگی را آنگونه که تو میبینی ببیند

از هر انسانی به خدا راهی است منحصر به فرد. پس چرا با قضاوتهای نا آگاهانه خود نشان میدهیم که آنقدر تنگ نظر هستیم که از میلیونها راه رسیدن به خدا فقط راه خودمان را میبینیم و قبول داریم و بقیه راهها را  انکار میکنیم !

ما همگی اینگونه یاد گرفته‌ایم که فقط راه من راهی است که در انتهایش خداوند با آغوش باز منتظر ماست و بقیه راهها با انبوهی از سنگ و خاک و خاشاک بسته شده و خداوند فقط در انتهای راه ما انتظار بندگانش را میکشد.

C’est bizarre

/ 1 نظر / 10 بازدید
آرش

قربونت اين فقط نظر يکسری آدم مستبد و خود رای که اينجوری ميگن- ای خدا ای خنده مرموز مرگ آلود با تو بيگانه است درد و ناله های من من تو را کافر تو را منکر تو را عاصی کوری چشم تو این شیطان خدای من