آقا زياد تحويل نگيرين !!!!

هرکی را زيادی تحويل گرفتم براش فداکاری کردم از موقعيتها و شرايط خوبی به خاطرش گذشتم چنان بهم ريد (ببخشيدا) که از بوش احساس خفگی کردم.

بعد از تکرار بارها و بارهای اين تجربه به نکته جالبتری هم دست پيدا کردم که : هرچه مواردی همچون فداکاری و از دست دادن شرايط خوب بيشتر و عميقتر باشن با وضع مزاجی ناسازگارترند و باعث ميشه طرف اسهال بگيره و علاوه بر بوی خفه کننده سر تا پايم گه بگيره که برای پاک کردنش بايد وقت زيادی صرف کرد.

 

( خيلی بد نوشتم ديگه به بزرگی خودتون ببخشيد شايد تا يکی دو روز ديگه به علت وجدان درد شدن از بی ادبی مفرط بيام و يه سانسورهايی انجام بدم مثل همه پستهای ديگم که بعد از دو سه روز ميام يه سانسورهايی روشون انجام ميدم تا مبادا کسی دلخور بشه)

/ 3 نظر / 10 بازدید
محمد

به امروز نگاه كن زيرا ديروز رويايي بيش نيست و فردا فقط يك خيال... امروز اگر خوب زندگاني شود از هر ديروز يك روياى خوشبختى مى سازد و از هر فردا چشم اندازى از اميد بنابراين به امروز خوب نگاه كن ....يا علی

elham

درسته موافقم...مرسی از اينکه به من لينک دادی