همه چی درست ميشه اگه من يه کم صبر داشته باشم

من منتظر تغيير هستم 18.gifاما اينم خوب ميدونم که تا منتظر چيزی باشی اون اتفاق نمی‌افتد يعنی ميشه گفت اگه وقتی منتظرش هستی پيش بياد که ديگه اتفاق نيست.

بايد غير منتظره باشه تا بشه اسمشو گذاشت اتفاق 03.gif

ولی به هرحال من منتظرم. اونم بدجوری16.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید