هنوزweblog من درست نشده !؟

بازم امروز اومدم سراغ Weblog ديدم هنوز ۴ تا مطلب آخري كه نوشتم در آن ثبت نشده 5.gif

روزها پشت سرهم ميان و ميرن، زندگي به سرعت با چرخش عقربه‌هاي ساعت ميگذره و اين ما هستيم كه با كوله باري از برنامه‌ها، آرزوها و كارهاي انجام نشده منتظر يافتن فرصتي در فردا هستيم. فردايي كه تا آن را بيابيم تبديل به غروب آفتابي در امروز شده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید