حس بودن

حس بودن احساس قشنگی است.

آيا تو هم چنين حسی داری؟

آيا قدم زدن بر روی زمين احساس شادی و لذت را در تو می‌آفريند؟

اگر اينگونه نيست کمی بينديش و با خود زمزمه کن چرا؟ چرا؟

چرا قدم زدن بر روی زمينی که قطرات باران آن را ذره ذره خيس ميکنند نميتواند باعث خوشحالی تو شود؟

چرا نميتوانی با افتخار بر روی اين خاک که سرتاسر متعلق به خداست قدم بزنی؟

علت نارضايتی تويی. نارضايتی سرچشمه گرفته از فکر توست.

درست بينديش تا زيبا عمل کنی و بتوانی با افتخار بر روی خاکی که مالک دائمی و هميشگی آن خداست قدم بزنی!

 

واقعا چند وقت است که با افتخار بر روی خاک خدا قدم نزده‌ايم و علت چيست!!!!!

/ 3 نظر / 8 بازدید
محمد

آدمی ساخته افکار خویشتن است .. و فردا آن می شود که اندیشیده است ....يا علی

sadafi

از اسم وبلاگت بعيده از اين حرفهااااااااااا شوخی کردم....

sadafi

شايد بخاطر دغدغه های فکريمونه که حتی فراموش کرديم که زمين مال ماست...