ویرانه نه آن است که جمشید بنا کرد

ویرانه نه آن است که فرهاد فرو ریخت

ویرانه دل ماست که با هر نگاه تو

صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت 

/ 0 نظر / 7 بازدید