امروز برام روز مهميه !!!!

زندگی هر فرد مثل رودخانه‌ای است که بنا به توان و قدرت آب جاری در آن، ميتواند بر محيط اطراف اثرگذار باشد و يا تحولاتی را ايجاد کند.

گاهی آب جاری در روح و روانت آنقدر خروشان است که مانند سيل مخرب تمام محيط اطراف را ويران ميکند.

گاهی آنقدر کم قدرت است که با وجود يک سر بالايی کوچک و يک تکه سنگ به صورت يک برکه با آبی راکد در می‌آيد و آنچه از رودخانه زندگی ات باقی می‌ماند گودالی با آب پر از لجن و غورباقه‌هايی است که در آن تخم گذاری ميکنند و نی‌زارهايی که رشد آنها باعث افتخارت خواهد شد.

رودخانه زندگی من آبی است جاری که مدام در حال ديدن تعييرات است. گاهی از صحراهای خشک ميگذرد که باعث کم توان شدن آب جاری حياتم هستند و گاهی از مراتع سبز و باغهای پر ميوه گذر ميکند که باعث لطافت روح و شادی روان است. آنچه مهم است، يک زمين سر بالا يا يک قطعه سنگ بزرگ مرا به مرداب و برکه تبديل نکرده. امروز هم روز تغيير است. هر روز برای من روزی است که يک تغيير عظيم را در زندگی ميبينم و براي اين توانايی برای تغيير، احترام قائلم.

نه سيلابم نه مرداب. رودخانه‌ای جاری که حداقل برای خودم تغيير آفرين هستم.

رودخانه وجودتان هميشه زلال پر تحرک و برايتان افتخار آفرين باد !!!!

/ 2 نظر / 9 بازدید
حامد

موجيم که اسودگی ما عدم ماست.. سری بهم بزن

وحید

در جهان هيچ چيزی به جز تغيير ثابت نيست!