خنديدن خطر اين را دارد که شما را ديوانه بخوانند.

گريه کردن خطر اين را دارد که بگويند شما احساساتي هستيد.

اگر احساسات خود را بروز بدهيد ٫ خطر اين هست که خود واقعي تان را آشکار کنيد.

اگر از ايده ها و روياهايتان حرف بزنيد ٫ خطر اين هست که شما را ساده لوح بخوانند.

عاشق شدن خطر اين را دارد که طرف مقابل به عشق شما پاسخ ندهد.

وقتي سعي مي کنيد ٫ خطر اين وجود دارد که شکست بخوريد.

اما بايد خطر کرد چون بزرگترين خطر در زندگي اين است که هرگز خطر نکنيم.

کساني که خطر نمي کنند هيچ کاري انجام نمي دهند٫ چيزي ندارند٫ کسي نيستند و کسي نمي شوند.

ممکن است که از رنج و درد اجتناب کنند ٫ اما خيلي ساده نمي توانند ياد بگيرند که احساس کنند ٫ تغيير

نمايند٫ رشد کنند و دوست بدارند و زندگي کنند.

آنها در زنجير بندگي خود هستند ٫ آنها برده هستند ٫ آنها آزادي خود را از دست داده اند.

فقط آن انسانهايي که خطر مي کنند واقعا آزاد هستند.  

برگرفته از کتاب همه چيز امکان پذير است اثر ميجي استوارت 

/ 4 نظر / 8 بازدید
وحید

می بینم که آفرین!

يه دوست

به من نگو آفرين! به نويسنده کتاب بگو ! اگه هيچ کی منو نشناسه تو که ميشناسی. من همونيم که بودم و هيچ فرقی نکردم. فقط خوشگلتر شدم ( به اين ميگن آدم از خود ممنون)

وحید

حالا که خوشگل تر شدی شماره بده حالتو بپرسیم البته شماره بدون منشی لطفا. خودت که می دونی بعضی ها فضولن