دختر نابينا

توی این دنیای نامرد یه دختر نابینا بود که یک دوست پسر داشت. دختر دوست پسرش را خیلی دوست داشت. یه روز بهش گفت : اگه من دو تا چشم داشتم  واسه همیشه باهات میموندم.

یه روز یه نفر پیدا شد که  چشماشو به دختر داد و دختر وقتی تونست دوست پسرش را ببینه دید که اون هم نابیناست.

به پسر گفت : دیگه نمیخوامت از پیش من برو !

پسر وقتی داشت میرفت لبخند تلخی زد و با اشک گفت :

مواظبه چشمهای من باش !

این را یکی که فقط برام پیام کوتاه میفرسته فرستاد.

مهم این نیست که اون نابینا دختر بوده یا پسر  من تعصبی ندارم ولی اینو میدونم که در هر حال تو این دنیا واقعیت همینه. اگرچه غم انگیز و نفرت آور باشه !

/ 0 نظر / 8 بازدید