دل كندن و شروع دوباره كار ساده‌اي نيست اما شايد خيلي سازنده تر از ماندن باشه !!!

كارهام تمام شد !

خداحافظي ها را كردم !

وقتی وسایلم را جمع کردم و ریختم پشت ماشین،‌ وسايلي كه مال ۶ سال زندگي بود احساس خيلي غم انگيزي داشتم دقيقاً اون لحظه حس كردم مثل زني شدم كه با اينكه عاشق شوهرشه بعد از ۶ سال زندگي مشترك داره ازش جدا ميشه و همش ته ذهنش ميگه :

اي كاش حالا كه بي پوله معتاد نبود يا اگه معتاد بود حداقل بي‌پول نبود !!!

/ 3 نظر / 10 بازدید
سامه

آخی خيلی سخته گلی حالا که رفتی من ديگه به خنده کی بخندم کيو ببينم اميدوار شم به خودم که هنوز دير نشده

سامه

با من خداحافظی نکردی

آزاد

سلام اگر همان کاری را که قبلا انجام داده ايم ... همان چيزی را بدست می اوريم که قبلا به دست آورده بوديم ..... آينده مکانی نيست که به آنجا می رويم .. بلکه جائيست که آن را بوجود می اوريم ... راهی که به آينده ختم می شود يافتنی نيست .. بلکه ساختنی است .. اميدوارم امروز که داری گام در راه ديگری ميگذاری .. و امروز آغاز يست مجدد .. پس شروع ميکنم باز هم نو .. دوباره .. تمام درسهای آموخته را تکرار بايد کرد .. امروز ديکته زندگی را از نو خواهم نوشت و اينبار بی غلط .... بدرود