کليدهای طلايی موفقيت شخصی

اين منتقد نيست که مهم است، يا كسی كه يادآوری ميكند كه مرد قوی چگونه اشتباه ميكند، يا مرد عمل كجا ميتوانست بهتر عمل كند. تحسين سزاوار كسی است كه واقعا در صحنه باشد،‌كه صورت اش از گرد و غبار و عرق و خون آسيب ديده باشد، كه شجاعانه مبارزه كند، كه خطا كند، و بارها و بارها كوتاه بياد، كه احساسات فوت‌العاده و فداكاريهای استثنايی را درك كند، كه خودش را فدای آرمانی شايسته كند، كه تحت بهترين شرايط در نهايت، قدر موفقيت بزرگ را بداند، كه تحت بدترين شرايط، اگر شكست بخورد،‌حداقل در حالی شكست بخورد كه خيلی شهامت به خرج داده باشد، در اين صورت جايگاه او هرگز برابر با آن افراد ترسو و بی احساسی كه نه موفقيت و نه شكست را می‌شناسند، نخواهد بود

رئيس جمهور تئودر روزولت

سخنرانی مردی در صحنه، پاريس، ۱۹۱۰

/ 1 نظر / 9 بازدید
Rita

شنگ بود.مرد اونه که با عمل نشون بده نه با حرف...