چه احساسی دارم‌ ؟!!

زندگی به تازگی به دور و ور من پاتکهای بدی زده.

به من که نه !!!26.gif

آخه ميدونی من تمام حوادث زندگی را يک تجربه ميدونم. پس من پاتک نميخورم ، هی تجربه ميكنم.

تجربه پشت تجربه و نتيجه اين تجارب كمك به ديگران است. چون خودم نميتونم از اين تجارب بهره ببرم.

 به قول معروف

تجربه شانه‌ای است كه وقتی كچل شدی بدستت ميرسه

/ 2 نظر / 16 بازدید
رضا نيسی مينائی

همه زندگی الزاما تجربه نيست ...گاهی هم از تجربه فراتر ميره ميشه تراژدی... امتحان هر تجربه الزاما به مصلحت نيست...کمتر پدیده ای پیدا میشه که مطلق باشه...

نسترن

اینم نگی چی بگی آخه!!! باشه خودتو راضی کن که اصلا پاتک نمی خوری.ولی منکه میدونم ......