هميشه اونطوری که فکر ميکنيم نيست.

01.gifجمعه ای رفتم پارک و خواهرم را هم با خودم بردم.
جاتون خالی اونقدر خوش گذشت که نگو . با چند نفر جديد آشنا شديم اگرچه تمام آنها بين ۲۰ تا ۲۱ سال داشتن اما اونقدر بچه های خوبی بودن که حال من سرجا اومد.

با خودم گفتم پس نميشه روی احساسات زياد تکيه کرد. با اينکه به زور رفتم اما به زور هم برگشتم خونه .18.gif

/ 1 نظر / 5 بازدید
DOKI JUN INAA

طو کح اسلن گفطی < خواحر نداری کح :]:]:]:]