ديشب خوابت را ديدم !!!!!

خواب ديدم آمدی سر راهم و ميگی خيلی دلم برات تنگ شده بود اومدم ببينمت !

خيلی مسخره‌است نه؟!!!!

تو هيچوقت دلت برای من تنگ نميشه !

/ 1 نظر / 10 بازدید
محمود نظری

وبلاگ جالبی داری مختصر و مفيد موفق باشی به من هم سر بزن که تنهايم